Medlemmer 2024

Michael Udengaard

HCP 7,5

Henrik Rosbjerg

HCP 25

Preben Svendsen

HCP 11

Carsten Jakobsen

HCP 10

Jens Ødum

HCP 6

Michael Tvede-Jensen

HCP 18

Per Bay

HCP 11

Per Jørgensen

HCP 11

Kristian Engholt Rasmussen

HCP 18